WWW.P-A-C.BE

WWW.P-A-C.BE

Patrick’s American Cars

Copen – MILIEU & VEILIGHEID

Copen met handgeschakelde versnellingsbak
CO2 uitstoot
140 g/km

De Copen spreekt het idee dat sportwagens een ongunstige invloed hebben op ons milieu duidelijk tegen. De Copen gebruikt als eerste ter wereld de katalysator die edelmetalen zelf hergenereert. Deze uitvinding noemen we bij Daihatsu de intelligente katalysator. Deze katalysator is het resultaat van een originele technologie die zorgt voor het zelf hergenereren van katalytische metalen die zich geleidelijk vernietigen door het voertuig te gebruiken. Dankzij deze vernieuwende technologie kunnen stabiele katalytische prestaties gedurende een lange periode ontwikkeld worden.

Dankzij zijn compacte buitenafmetingen doet de Copen slechts beroep op een minimum aan natuurlijke bronnen voor de bouw van het koetswerk. Ook het brandstofverbruik werd tot een minimum herleid. Daarnaast minimaliseert de Copen de hoeveelheid gevaarlijke produkten van de uitlaatgassen. Om al deze redenen is de Copen een nieuwe compacte roadster die ons milieu beschermt.

Ook op het vlak van veiligheid heeft Daihatsu niets aan het toeval overgelaten. Gezien de sportieve roeping en het ontbreken van een dak moest de Copen uitgerust worden met een hoogwaardig chassis dat op een korte en sportieve ophanging rust.

Naast de twee centrale dwarsbalken van het chassis zijn in totaal vijf langsliggers gemonteerd die de stijfheid en verhoogde torsiegevoeligheid van de Copen garanderen, samen met de verstevigingen en de verhoogde omvang van de centrale tunnel. Het gevolg is een bijzonder stijve en stevige structuur, waarbij de korte wielbasis van de wagen nog extra bijdraagt aan de behendigheid waarmee de meest bochtige trajecten kunnen worden gereden. De zeer specifieke en voor sportief gebruik geoptimaliseerde ophanging laat de Copen daarenboven toe om in alle zachtheid aan de weg te kleven.

De speciale veren en dempers vooraan en achteraan, die enkel voor de Copen werden ontwikkeld, verbeteren eveneens diens rijgedrag. De achterste dempers bijvoorbeeld zijn van een bijzonder type: elke demper beschikt over een gescheiden reservoir dat het mogelijk maakt de benodigde druk voor de demping van elk wiel afzonderlijk aan alle omstandigheden aan te passen.

Wat het remmen betreft, deze taak is vooraan overgelaten aan bekrachtigde remmen en schijven met een diameter van 14 duim. Verder vormen andere (en talrijke) elementen in aluminium een goed deel van het koetswerk van de Copen, met niet alleen het voordeel dat deze niet zullen roesten maar ook dat ze de wagen aan een laag gewicht helpen, bovenop een laag zwaartepunt.

 

Daihatsu behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging, de prijzen, kleuren, materialen, uitrustingen en karakteristieken van de wagens te wijzigen, evenals de productie van bepaalde modellen stop te zetten.