WWW.P-A-C.BE

WWW.P-A-C.BE

Patrick’s American Cars

Cuore – Interieur

INTERIEUR

Voor de binnenruimte werd een beroep gedaan op materiaal met als hoofddoel een jonge, ruimtegevoelige sfeer te creëren. Het instrumentenbord bestaat uit bescheiden harmonieuze lijnen die uiteenlopen in een asymmetrisch design. Door gebruik te maken van een instrumentenbord dat breder is dan dat van zijn voorgangers, wordt het ruimtegevoel nog sterker benadrukt.

Cuo17_int1

 

 

 

 

 

Cuo17_int2