WWW.P-A-C.BE

WWW.P-A-C.BE

Patrick’s American Cars

Materia – MILIEU & VEILIGHEID

1300 CC handgeschakelde versnellingsbak
CO2 uitstoot
156 g/km
1500 CC handgeschakelde versnellingsbak
169 g/km
1500 CC automatische versnellingsbak
176 g/km
1500 CC versie ECO 4WD
172 g/km

Deze resultaten worden behaald door een beroep te doen op de Daihatsu technologie van de intelligente katalysator. 
Dankzij deze technologie kan een edelmetaal gebruikt in de katalysator zich auto-genereren. In normale omstandigheden breekt een katalytisch edelmetaal zich geleidelijk zelf af (palladium in dit geval). De intelligente katalysator is een revolutionaire technologie die de autogeneratie van een hoeveelheid edelmetalen verzekerd, en op lange termijn goede prestaties levert op het vlak van de veredeling.

De werkwijze ziet er als volgt uit : 
onder de edelmetalen die gebruikt worden door de katalysator is palladium het metaal dat zich het gemakkelijkste afbreekt door de warmte. Door een beroep te doen op de nano-technologie, slaagde Daihatsu erin palladium onder de vorm van ionen in te planten in een speciaal keramisch kristal, nml. de perovskite. Palladium ionen komen uit de kristallen en komen terug onder de vorm van perovskite kristallen en dit in functie van de natuurlijke schommelingen van de uitlaatgassen. Wanneer de uitlaatgassen zich in een reductiefase bevinden (met onvoldoende zuurstofgehalte), komen palladium ionen los uit het perovskite kristal en worden ze actieve metaaldeeltjes. Wanneer de uitlaatgassen zich in een oxidatiefase bevinden (met een teveel aan zuurstof) dringen de palladium deeltjes opnieuw in de kristallen in en krijgen ze opnieuw hun oorspronkelijke staat. Door deze autogenerende cyclus te herhalen kan de intelligente katalysator op lange termijn vervuilende uitlaatgassen blijven filteren. 
Hierdoor wordt het verbruik van edelmetalen gevoelig beperkt waardoor we onze natuurlijke bronnen beter beschermen en uitlaatgassen minder schadelijk worden.

Vooruitstrevende technologieën qua veiligheid

De koetswerkstructuur integreert de meest vooruitstrevende passieve veiligheidssystemen. 
Materia onderging verschillende crashtesten die aan ’s werelds meest veeleisende testvoorwaarden beantwoorden. Uit deze testen is gebleken dat de koestwerkstruktuur voldoende bescherming en overlevingskansen biedt aan de inzittenden ingeval het voertuig bij een aanrijding betrokken zou raken.

Daarnaast werd er ook bijzonder aandacht besteed aan voetgangers die bij een ongeval betrokken zouden kunnen raken en dit door gebruik te maken van vervormbare structuren voor de motorkap en scharnieren, evenals vele andere materialen die de schokken doeltreffend kunnen opvangen. 
De 1500 cc versie is standaard uitgerust met het VSC-systeem (Vehicle Control System) waardoor de bewegingen van het voertuig onder controle worden gehouden om de veiligheid te optimaliseren.

Mat5

 

Mat4

 

Mat2 (1)